ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี หลายสาขา + / เงินเดือนเริ่มต้น 23500 + / สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2566

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี หลายสาขา + / เงินเดือนเริ่มต้น 23500 + / สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2566

แนวข้อสอบธนาคาร(คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบข้าราชการ (คลิกเลยที่นี่)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) (ปิดรับสมัคร วันที่ 16 มิถุนายน 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือเทียบเท่า
  ทักษะการวิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูล รวมถึงสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูล เช่น python sql
  รายงานการศึกษาหรือผลงานวิจัยของผู้สมัคร (ถ้ามี)
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส กลุ่มงานสนับสนุนระบบห้องค้าเงิน
  (ปิดรับสมัคร วันที่ 16 มิถุนายน 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโททางด้านด้านการเงิน การธนาคาร หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
  ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 6.0/ TOEFL 600 (Paper-based),220 (CBT), 100 (IBT)
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ส่วนพัฒนาระบบงานข้อมูล สำนักพัฒนาระบบงานและบริการข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
  (ปิดรับสมัคร วันที่ 22 มิถุนายน 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ หรือเทียบเท่า
  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป
  มีความรู้ในด้าน IT Process, software Development, data computing และ modern data infrastructures
 • ผู้วิเคราะห์ /ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนออกแบบและบริการข้อมูล สำนักพัฒนาระบบงานและบริการข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
  (ปิดรับสมัคร วันที่ 22 มิถุนายน 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  มีทักษะในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจการเงินที่ทันสมัย และมีการต่อยอดในด้าน Technology and Innovation ในธุรกิจการเงิน
  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ หรือเทียบเท่า
  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป
 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
  (ปิดรับสมัคร วันที่ 22 มิถุนายน 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยมีประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรบุคคล หรืองานที่มีความเกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือ
  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา โดยมีประสบการณ์ในงานทรัพยากรบุคคล หรืองานที่มีความเกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 600 หรือเทียบเท่า
  ขอให้ผู้สมัครงานระบุงานที่รับผิดชอบในเอกสารการสมัครงาน Resume ด้วย
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง สำนักบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ปิดรับสมัคร วันที่ 23 มิถุนายน 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เทียบเท่า
  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 625 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนบริหารผู้จัดการทุนภายนอก ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
  (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน, การธนาคาร, บัญชี, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  หากมีประสบการณ์ที่เป็นประโยขน์ต่องานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน หรือการกำกับติดตามความเสี่ยงทางการเงิน หรือการทำสัญญาทางการเงิน เช่น สัญญา ISDA, CSA หรือการวิเคราะห์ทางการเงิน หรือการบริหารการลงทุน หรือด้านเศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 1 ปี
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • Full Stack Developer โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล
  (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านComputer Science / Computer Engineering / Information technology หรือประสบการณ์ทำงานด้าน IT Development อย่างน้อย 2 ปี
  ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรม เข้าใจในกระบวนการด้านไอที Software Development และ/หรือเข้าใจสถาปัตยกรรมและกลไกการทำงานของเทคโนโลยี
 • DevOps Engineer โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล
  (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านComputer Science / Computer Engineering / Information technology หรือประสบการณ์ทำงานด้าน IT Development อย่างน้อย 2 ปี
  ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจในกระบวนการด้านไอที Software Development และ/หรือเข้าใจสถาปัตยกรรมและกลไกการทำงานของเทคโนโล