ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี หลายสาขา + / เงินเดือนเริ่มต้น 23500 + / สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 ก.ค. 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี หลายสาขา + / เงินเดือนเริ่มต้น 23500 + / สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 ก.ค. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง / เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงภาพรวม(ปิดรับสมัคร วันที่ 13 กรกฎาคม 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์, การเงิน, การธนาคาร, บัญชี, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • นักบัญชี / นักบัญชีอาวุโส ทีมบริหารระบบบัญชีและกิจการธนบัตร (ปิดรับสมัคร วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ระดับปริญญาตรีการบัญชี / การเงิน / สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส ส่วนบริหารงานชำระราคา (ปิดรับสมัคร วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ระดับปริญญาตรีการเงิน / การธนาคาร / การบัญชี / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีความรู้ด้านเครื่องมือทางการเงิน หรือระบบการชำระเงินจะเป็นประโยชน์
  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ช่างเทคนิคอาวุโส สำนักบริหารอาคาร ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร (ปิดรับสมัคร วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ บำรุงรักษาอาคาร แมคคาทรอนิกส์ หรือมี ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารวิศวกรรมอาคาร อย่างน้อย 2 ปี
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
  สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
 • เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกัน / เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกันอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กรกฎาคม 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ส่วนจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ทีมจัดการคุณภาพระบบงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  ภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
 • เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  ส่วนดาต้าอนาไลติกส์ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป / ส่วนออกแบบและบริการข้อมูล และส่วนพัฒนาระบบงานข้อมูล ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้าน Data Analytics Data Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ เช่น สถิติ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) บริหารธุรกิจ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เป็นต้น
  ส่วนบริหารข้อมูลองค์กร ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารงานเอกสารและจดหมายเหตุ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) วิทยาการข้อมูล (Data science)
  ส่วนสถิติมหภาค ส่วนสถิติภาคต่างประเทศ ส่วนจัดการข้อมูลภาคเศรษฐกิจ ส่วนจัดการข้อมูลภาคการเงิน ส่วนกลยุทธ์และธรรมาภิบาลข้อมูล ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร บริหาร การบัญชี สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศหรือเทียบเท่า
 • และตำแหน่งอื่นๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 • เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง / เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงภาพรวม(ปิดรับสมัคร วันที่ 13 กรกฎาคม 2566)
 • นักบัญชี / นักบัญชีอาวุโส ทีมบริหารระบบบัญชีและกิจการธนบัตร (ปิดรับสมัคร วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)
 • นักบัญชี / นักบัญชีอาวุโส ทีมนโยบายบัญชีและรายงานทางการเงิน(ปิดรับสมัคร วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)
 • เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส ส่วนบริหารงานชำระราคา(ปิดรับสมัคร วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)
 • ช่างเทคนิคอาวุโส สำนักบริหารอาคาร ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร(ปิดรับสมัคร วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)
 • นักบัญชี / นักบัญชีอาวุโส ทีมบัญชีธุรกรรมบริหารเงิน 1-2 ฝ่ายการเงินและการบัญชี(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 กรกฎาคม 2566)
 • เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกัน / เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกันอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน(ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กรกฎาคม 2566)
 • เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ส่วนจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
 • เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน สำนักพัฒนาระบบงานธุรกิจ 1-2 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
 • เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน สำนักวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Architecture , Digital Strategy , Project Management)(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
 • เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ทีมจัดการคุณภาพระบบงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
 • วิศวกรระบบ/วิศวกรระบบอาวุโส สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
 • เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)