บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTS รับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายอัตรา วุฒิ ปวช/ปวส./ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTS รับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายอัตรา วุฒิ ปวช/ปวส./ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

แนวข้อสอบระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2567 (กดดู)

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTS รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ปวช/ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา ประจำปี 2567 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า สายสีเขียว
คุณสมบัติ

 •     เพศ : ชาย
 •     อายุ(ปี) : 25 – 35
 •     ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 •     ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
 •     อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •     ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมขบวนรถไฟฟ้าตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 •     ตรวจสอบดูแล ให้บริการผู้โดยสารภายใต้หลักการบริการ / ความปลอดภัยสูงสุด
 •     ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมรถไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

2. Service Staff Green Line ด่วน – สายสีเขียว
คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีต่างๆได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความอดทน
 • มีใจรักงานบริการ
 • (สัญญาจ้าง ระยะเวลา 6 เดือน)

2. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง ( สายสีเหลือง และสายสีชมพู )  – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
คุณสมบัติ

 •     อายุ 25-35 ปี
 •     วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ หรือ Logistics หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 •     ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน Logistics หรือ สาขาเกี่ยวข้อง
 •     มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 •     มีทักษะการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
 •     สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีเหลือง หรือสายสีชมพู

3. วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า  – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
คุณสมบัติ

 •     วุฒิการศึกษาระดับ ปริญาตรี (วศ.บ. , อส.บ.) สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง , วิศกรรมระบบราง หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •     มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการตรวจเช็คซ่อม/แก้ปัญหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หรือ บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เช่น ตรวจเช็คบำรุงรักษาอุปกรณ์สวิทซ์ตัดตอนไฟฟ้า 24 KV , หม้อแปลงไฟฟ้า, ตู้จ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB), ตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบดับเพลิง, ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ เช่น Chiller, Precision Air, Air Condition (VRF/VRV, split type) เป็นต้น
 •     หรือ ถ้ามีความรู้/ประสบการณ์ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า 24 KV, 750Vdc ในโครงการรถไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 •     ต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงาน กระตือรือร้น มีความตั้งใจรับผิดชอบงานสูงและสามารถทำงานเป็นกะได้
 •     สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
 •     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น Microsoft office เป็นต้น

4. ช่างชำนาญการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลังและวิศวกรรมอาคาร  – บีทีเอส
คุณสมบัติ

 •     วุฒิการศึกษาระดับ ปวช ปวส สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •     มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เช่น ตรวจเช็คบำรุงรักษาอุปกรณ์สวิทซ์ตัดตอนไฟฟ้า 24 KV , หม้อแปลงไฟฟ้า, ตู้จ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB), ตรวจเช็ค บำรุงรักษา หรือ ล้างเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน, แบบ VRV/VRF, Precision Air, Chiller), ระบบดับเพลิง, ระบบป้องกันและเตือนอัคคัยภัย, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น
 •     หรือ ถ้ามีความรู้/ประสบการณ์ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า 24 KV, 750Vdc ในโครงการรถไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 •     ต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงาน กระตือรือร้น มีความตั้งใจรับผิดชอบงานสูงและสามารถทำงานเป็นกะได้

5. ช่างเทคนิค โยธา-ก่อสร้าง  – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
คุณสมบัติ

 •     อายุ22 – 35 ปี
 •     วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, ช่างสำรวจ
 •     มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุงและงานระบบ
 •     สามารถทำงานเป็นกะได้
 •     มีทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง
 •     สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัว

6. ช่างเทคนิค ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
คุณสมบัติ

 •     อายุ22 – 35 ปี
 •     วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 •     มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุงและงานระบบ
 •     สามารถทำงานเป็นกะได้
 •     มีทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง
 •     สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัว

7. ช่างเทคนิค เครื่องกล-ช่างยนต์ – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
คุณสมบัติ

 •     อายุ22 – 35 ปี
 •     วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
 •     มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุงและงานระบบ
 •     สามารถทำงานเป็นกะได้
 •     มีทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง
 •     สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัว

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.bts.co.th/career/career-position.html


งานราชการ/พนักงานราชการ/ส่วนภูมิภาค


งานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.

งานรัฐวิสาหกิจ/งานโรงงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย และอาจารย์ 37 อัตรา (ทั่วประเทศ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มีนาคม 2567


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 27 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567


ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ระดับวุฒิ ปวช-ปริญญาตรี จำนวน 200 อัตรา


กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  8 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-28 มี.ค. 2567


BTS รถไฟฟ้า บีทีเอส เปิดรับพนักงาน จำนวนมาก / วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ขึ้นไป และ อื่นๆ


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2567


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


ธอส. สนับสนุนคนไทยมีบ้าน เริ่มต้นผ่อนชำระต่ำล้านละ 3,500 บาท/เดือน เท่านั้น