กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

คุณอาจจะสนใจ?

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2666 – 4 มกราคม 2567

แนวข้อสอบกองทัพบก (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2,716 อัตรา จะเปิดประเภทการรับสมัครสอบ ดังนี้

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2567

กองทัพบก มีกำหนดรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี งบประมาณ 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1. เป็น นักเรียนนายสิบทหารบก” จำนวน 2,200 อัตรา
1.2. เป็น นายทหารประทวน จำนวน 116 อัตรา รับจากกำลังพลจากแหล่งภายในกองทัพบก (จำนวน 96 อัตรา)  คือ
– ทหารกองประจำการที่เลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ  (20 อัตรา )
– พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว เว้นทหารอาสา สังกัดกองทัพบก  (20 อัตรา)
– อาสาสมัครทหารพราน 20 อัตรา
– ทหารอาสาอัตรานายทหารประทวน เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุ (จ้าง) ในปี พ.ศ. 2563  (36 อัตรา)
– รับจากนักศึกษาวิชาทหาร(หญิง) ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรืออาสาสมัครทหารพราน(หญิง)  (20 อัตรา)

1.3. เป็นทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) จำนวน 400 อัตรา โดยคัดเลือกจากกำลังพลสำรอง หรือทหารกองหนุนประเภทที่ 1

2.การรับสมัคร  รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 – 4 ม.ค. 67  สมัครได้ที่เว็ปไซต์ rta.mi.th ตลอด 24 ชม. ศึกษาระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

เอกสารแนะกอบการสมัครสอบ -ไฟล์ 

 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

คุณอาจจะสนใจ?

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล (พลเรือน, ทหารกองประจำการ) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน (วุฒิ ม.6 ปวช.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

แนวข้อสอบกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็น
“นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567”
เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยในปีนี้ มีด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทบุคคลพลเรือน
2. ประเภททหารกองประจำการสังกัดกองทัพอากาศ และสังกัดหน่วยงานอื่นในกระทรวงกลาโหมที่สมัครใจเข้ารับราชการในกองประจำการ
3. ประเภททหารกองประจำการสังกัดกองทัพอากาศที่รับราชการในกองประจำการครบ 2 ปี

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล (พลเรือน, ทหารกองประจำการ) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน (วุฒิ ม.6 ปวช.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล (พลเรือน, ทหารกองประจำการ) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน (วุฒิ ม.6 ปวช.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล (พลเรือน, ทหารกองประจำการ) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน (วุฒิ ม.6 ปวช.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล (พลเรือน, ทหารกองประจำการ) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน (วุฒิ ม.6 ปวช.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล (พลเรือน, ทหารกองประจำการ) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน (วุฒิ ม.6 ปวช.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : www.atts.ac.th
TikTok : pr_atts (www.tiktok.com/@pr_atts)
YouTube: PR ATTS (https://www.youtube.com/@PRATTS-ATTSPR/videos)
โทรศัพท์ : 02 – 534 5266, 02 – 534 3762 – 3

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

คุณอาจจะสนใจ?

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนจัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ประเภทการรับสมัคร จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตามสายวิทยาการ ดังนี้
1. นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 10 อัตรา รายชื่อตำแหน่งตาม ผนวก ก
2. นายทหารประทวน จำนวน 35 อัตรา รายชื่อตำแหน่งตาม ผนวก ข

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. เป็นบุคคลพลเรือนชายหรือหญิง นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ โดยมีเกณฑ์อายุดังนี้
1.1 ผู้สมัครสอบตำแหน่ง นายทหารสัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ 2549)
1.2 ผู้สมัครสอบตำแหน่ง นายทหารประทวน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ 2545) เว้นผู้ที่สมัครใน ตำแหน่ง พลขับรถ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ 2545) และต้องเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 คือ ทหารที่ปลดจากกองประจำการโดยรับราชการในกองประจำการจนครบกำหนด หรือทหารกองเกินซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว ปลดเป็นกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (หลักฐานหนังสือสำคัญ แบบ สด.3 หรือ สด.8)
2. เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่ง (ตามผนวก ก และ ข) ที่จะสมัครสอบครบถ้วน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 (วันสุดท้ายของวันรับสมัครสอบ)
3. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองหรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการโดยต้องมี คุณวุฒิในสาขา ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง การเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ ไว้แล้ว ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th
4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับราชการเป็นทหารกองประจำการ
5. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
6. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผนวก ค)
7. ผู้สมัครสอบเพศชายจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และผู้สมัครสอบ เพศหญิงจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร มีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร ไม่เป็นโรคเท้าแบนยึดติด (Rigid type) และไม่เป็นโรคตาบอดสี (Color Blindness)
8. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
9. ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด
10. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
11.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย ตามคำพิพากษาของศาล
12. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือการกระทำโดยประมาท
13. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการเนื่องจากกระทำความผิด หรือ หนีราชการ
14. ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมอง หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
15. คุณสมบัติตามข้อ 6 -10 ให้ใช้ผลการตรวจโรคของคณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าถือเป็นยุติซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว โดยไม่ตรวจซ้ำอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะไม่พิจารณาผลการตรวจโรคจากสถานพยาบาลอื่น
16.  พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองบัญชาการกองทัพไทยไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจ ให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้

การสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rtarf.mi.th หรือ https://rtarf.thaijobjob.com
หัวข้อ “สมัครสอบ” เลือกประเภทการสมัคร “นายทหารสัญญาบัตร” หรือ “นายทหารประทวน”

กองทัพบก โดย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2567

คุณอาจจะสนใจ?

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

กองทัพบก โดย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2567 (แบบเฉพาะกลุ่ม) 77 นาย สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. – 25 ธ.ค. 2566

✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักเรียนเตรียมทหาร

• เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 6 พ.ย. 66
• เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 6 พ.ย. 66
• เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 6 พ.ย. 66
‼️ โอกาสดีๆของน้องๆ นักเรียนชาย ม.ปลาย มาถึงแล้ว ‼️โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครนักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป อายุ 16-18 ปี
สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2567 (แบบเฉพาะกลุ่ม)
• กลุ่มที่ 1 กลุ่มโควตาจังหวัด : ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกฯ และมีคะแนนสูงสุดของแต่ละจังหวัดๆละ 1 นาย รวม 77 นาย โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
• กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่พิเศษ : ผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในระดับมัธยมศึกษา
– กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ให้การสนับสนุน
– กลุ่มโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
– กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับประกาศให้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง
– กลุ่มโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)

แนวข้อสอบกองทัพบก (กดดู)

แนวข้อสอบนักเรียนเตรียมทหาร (กดดู)

สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th
‼️ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้ง 2 กลุ่ม
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 063-7563044 และ line : https://lin.ee/58E2SRJ ในวันเวลาราชการ

มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤษภาคม 2565

คุณอาจจะสนใจ?

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1.1 นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
1.1.1 ตำแหน่ง พลขับรถ แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 24 (รับสมัครจากพนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก) 1 อัตรา
1.2 พลทหารประจำการ (อัตรา พลอาสาสมัคร)
1.2.1 ตำแหน่ง พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 24 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง พลขับรถ แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 24 (ข้อ 1.1.1)
3.1.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
3.1.2 ความสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
3.1.3 อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปี นับตามปีพุทธศักราช โดยจะต้องเป็นพนักงาน ราชการ (ชาย) ที่ปฏิบัติงานในกองทัพบก ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.1.4 อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 35 ปี นับตามปีพุทธศักราช โดยจะต้องเป็นพนักงาน ราชการ (ชาย) ที่ปฏิบัติงานในกองทัพบก ไม่น้อยกว่า 4 ปี
3.1.5 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3.1.6 มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
3.1.3 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก

3.2 ตำแหน่ง พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 24
3.2.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือ เป็นบุคคลพลเรือนชาย ซึ่งมีร่างกาย สมบูรณ์ดี และผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการโดยมีผลการตรวจเลือกระบุว่า เป็นบุคคล จำพวกที่ 1
3.2.2 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปี นับตามปีพุทธศักราช
3.2.3 ความสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
3.2.4 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
3.2.5 มีความรู้เรื่องทฤษฎีดนตรี และสามารถเล่นดนตรีได้

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 24 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบรรจุพนักงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวช.บัดนี้-24พ.ค.65

คุณอาจจะสนใจ?

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2565

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 1 อัตรา

คุณวุฒิการศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร วิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด หากสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ราชการได้ จะเรียกร้องใช้สิทธิ์เกินกว่าคุณวุฒิที่กำหนดไว้มิได้

กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 นาฬิกา) ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))