กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา สมัคร 15 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. เงินเดือน 18000  สมัคร 15 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566

แนวข้อสอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา (กดดู)

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ (กดดู)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเคมีและวัสดุศาสตร์)
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเกษตรเคมี
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เงินเดือน : 19,500 บาท
  ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 • การรับสมัคร
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566
 • ที่เว็บไซต์  https://ipthailand.thaijobjob.com/   ไม่เว้นวันหยุดราชการ