กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา + เงินเดือน 17500 บาท ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2566

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งเงินเดือนที่จะได้รับ และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

 • วุฒิปริญญาโท
 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เงินเดือน 17500 บาท
 • ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เงินเดือน 15000 บาท
 • ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 • เงินเดือน 15000 บาท
 • ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • หน่วยที่  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 • เงินเดือน 11500  บาท
 • ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
 • วัน เวลา สถานที่สมัคร
 • ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  26  มิ.ย. – 7 ก.ค. 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทาง  https://djop.thaijobjob.com/

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (คลิกเลยที่นี่)