กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 90 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 มกราคม 2567

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 90 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 มกราคม 2567

แนวข้อสอบทหารเรือ(กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2565 (กดดู)

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุลคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– ตำแหน่งที่ปฏบัติงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 27 อัตรา
1. ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างเครื่องยนต์)  จำนวน 1 อัตรา
2. ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างกลโรงงาน)   จำนวน 3 อัตรา
3. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างหลอม)   จำนวน 3 อัตรา
4. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม)    จำนวน 3 อัตรา
5. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว)  จำนวน 1 อัตรา
6. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างท่อ)    จำนวน 3 อัตรา
7. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี)   จำนวน 1 อัตรา
8. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างไม้)   จำนวน 1 อัตรา
9. ช่างไฟฟ้าเรือ    จำนวน 2 อัตรา
10. ช่างเชือกรอกและการอู่   จำนวน 6 อัตรา
11. ช่างยางและพลาสติก     จำนวน 2 อัตรา
12. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ  จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่งที่ปฏบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รวม 40 อัตรา
1. วิศวกรไฟฟ้า    จำนวน 1 อัตรา
2. ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างเครื่องยนต์)  จำนวน 2 อัตรา
3. ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างกลโรงงาน)   จำนวน 2 อัตรา
4. ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น)   จำนวน 3 อัตรา
5. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม)    จำนวน 1 อัตรา
6. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเหล็ก)    จำนวน 3 อัตรา
7. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างท่อ)    จำนวน 1 อัตรา
8. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี)   จำนวน 5 อัตรา
9. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ)   จำนวน 1 อัตรา
10. ช่างไฟฟ้าเรือ จำนวน 1 อัตรา
11.  ช่างเชือกรอกและการอู่   จำนวน 8 อัตรา
12. ช่างโยธา   จำนวน 8 อัตรา
13. พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ)  จำนวน 1 อัตรา
14. พนักงานบริการ (พนักงานโยธา)  จำนวน 1 อัตรา
15. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ  จำนวน 2 อัตรา

– ตำแหน่งที่ปฏบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวม 23 อัตรา
1. วิศวกรไฟฟ้า    จำนวน 1 อัตรา
2. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม)    จำนวน 2 อัตรา
3. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเหล็ก)    จำนวน 3 อัตรา
4. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างท่อ)    จำนวน 1 อัตรา
5. ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี)   จำนวน 3 อัตรา
6. ช่างไฟฟ้าเรือ จำนวน 4 อัตรา
7.  ช่างเชือกรอกและการอู่   จำนวน 6 อัตรา
8. ช่างโยธา   จำนวน 1 อัตรา
9. พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ)  จำนวน 1 อัตรา
10. พนักงานบริการ (พนักงานพัสดุ)  จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
– ค่าตอบแทนเดือนละ 19,500 บาท
กลุ่มงานเทคนิค
– ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนละ 2,000 บาท
กลุ่มงานบริการ
– ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนละ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
1. วิศวกรไฟฟ้า วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรไฟฟ้า
กลุ่มงานเทคนิค
1. ช่างเครื่องยนต์ และจักรกลเรือ(ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ) วุฒิ ปวช. สาชาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
2. ช่างเครื่องยนต์ และจักรกลเรือ( ช่างเครื่องยนต์) วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
3. ช่างเครื่องยนต์ และจักรกลเรือ( ช่างกลโรงงาน ) วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร
4. ช่างโครงสร้างเรือ(ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว) วุฒิ ปวช สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
5. ช่างโครงสร้างเรือ(ช่างท่อ) วุฒิ ปวช สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
6. ช่างโครงสร้างเรือ(ช่างสี) วุฒิ ปวช สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
7. ช่างไฟฟ้าเรือ วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8. ช่างเชือกรอกและการอู่ วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
9. ช่างโยธา วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
10. ช่างยางและพลาสติก วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
กลุ่มงานบริการ
1. พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ) วุฒิ ม.3
2. พนักงานบริการ (พนักงานโยธา) วุฒิ ม.3
3. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ วุฒิ ม.3

การรับสมัคร
1. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ 24 มกราคม 2567ถึงวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกแรงงาน กองกําลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ในวันและเวลา ราชการ โทรศัพท์มือถือ 08 6091 0863 หรือโทร. 0 3843 338 หรือ 0 2466 1180 ต่อ 78037และ 78038 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00น.)
2. ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์กรมอู่ทหารเรือ www.dockyard.navy.mi.th หัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการออนไลน์” หรือ www.dockyard.navy.mi.th/govemployee หรือ QR Code


งานราชการ/พนักงานราชการ/ส่วนภูมิภาค


งานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.

งานรัฐวิสาหกิจ/งานโรงงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย และอาจารย์ 37 อัตรา (ทั่วประเทศ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มีนาคม 2567


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 27 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567


ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ระดับวุฒิ ปวช-ปริญญาตรี จำนวน 200 อัตรา


กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  8 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-28 มี.ค. 2567


BTS รถไฟฟ้า บีทีเอส เปิดรับพนักงาน จำนวนมาก / วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ขึ้นไป และ อื่นๆ


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2567


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


ธอส. สนับสนุนคนไทยมีบ้าน เริ่มต้นผ่อนชำระต่ำล้านละ 3,500 บาท/เดือน เท่านั้น