กรมการปกครอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง เงินเดือน 10,430 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พ.ย. 66

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

กรมการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง เงินเดือน 10,430 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พ.ย. 66

แนวข้อสอบกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กดดู)

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจําปี พ.ศ. 2566

ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยที่ทําการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสงค์จะรับสมัครบุคคล างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระยะเวลาการจ้าง : ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2567 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างอีก ตามเงื่อนไขในข้อ 11. แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ กรณีพนักงานราชการอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สัญญาจ้างจะสิ้นสุดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ที่พนักงานราชการผู้นั้นอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

2. การรับสมัคร

ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทําการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชั้น 3) ถนนขุนลุมประพาส ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053612198 ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พ.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกอบการสมัคร -ไฟล์