สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย และอาจารย์ 37 อัตรา (ทั่วประเทศ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มีนาคม 2567

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย และอาจารย์ 37 อัตรา (ทั่วประเทศ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 –  17 มีนาคม 2567

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ และ ตำแหน่งครูผู้ช่วย คสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน  8 อัตรา 6 สาขาวิชา

– สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาเอก ภาษาไทย
– สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง)
– สาขาวิชาเอกดุริยางค์ไทย (ปี่)
– สาขาวิชาเอกดุริยางค์ไทย (เครื่องหนัง)
– สาขาวิชาเอกตนตรีสากล (เปียโน)

โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(หลักสูตร 4 ปี)
1. อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สําหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
2. อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สําหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตร 5 ปี)
3. อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สําหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

2. ตํางแหน่ง อาจารย์ จํานวน 29 อัตรา  17 สาขาวิชา

– สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาเอก ภาษาไทย
– สาขาวิชาเอก จิตวิทยาการศึกษา
– สาขาวิชาเอก ทัศนศิลป์
– สาขาวิชาเอก ศิลปศึกษา
– สาขาวิชาเอก ศิลป์ไทย (จิตรกรรมไทย)
– สาขาวิชาเอก ศิลป์ไทย (ลายรดน้ำ)
– สาขาวิชาเอก ประติมากรรม
– สาขาวิชาเอก สถาปัตยกรรมไทย
– สาขาวิชาเอก ประติมากรรมไทย
– สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (ละครพระ)
– สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง)
– สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (โขนลิง)
– สาขาวิชาเอก การแสดงพื้นบ้าน ภาคอีสาน
– สาขาวิชาเอก คีตศิลป์ไทย
– สาขาวิชาเอก ดนตีสากล (เปียโน)
– สาขาวิชาเอก ตนตรีสากล (แซกโซโฟน)

โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
1. ตําแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 17,500 บาท สําหรับผู้ได้รับ คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป
2. ตําแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 18,510 บาท สําหรับผู้ได้รับ คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป ที่มีหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี ตามที่ ก.พ. กําหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร  สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://bpi.thaijobjob.com/

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)