ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างธนาคาร 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 24,000 บาท เปิดรับสมัคร – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างธนาคาร 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 24,000 บาท เปิดรับสมัคร – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

แนวข้อสอบธนาคารอาคารสงเคราะห์(กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2565 (กดดู)

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างธนาคาร (GHB Smart Boys & Girls) ปฏิบัติงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกําหนด เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น ตัวแทนภาพลักษณ์ธนาคาร (Brand Ambassador) ในการนําเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นนักประชาสัมพันธ์พิเศษ พิธีกร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด งานแสดงแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง ลูกจ้างธนาคาร (GHB Smart Boys & Girl) ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 24,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3. เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 175 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 165 ซม.
4. มีบุคลิกภาพที่ดี “สวย หล่อ สมาร์ท ทันสมัย” กล้าคิด กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมี Service Mind
5. มีทักษะในการนําเสนอ การสื่อสารที่ดี
6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
7. หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นพิธีกร หรือมีความสามารถด้าน Social Media การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิต Content การสื่อสาร ออกแบบกราฟิกหรือการตัดต่อวีดีโอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กําหนดการรับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ชั้น 2 อาคาร 1
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในวันและเวลาทําการ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1981


งานราชการ/พนักงานราชการ/ส่วนภูมิภาค


งานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.

งานรัฐวิสาหกิจ/งานโรงงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย และอาจารย์ 37 อัตรา (ทั่วประเทศ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มีนาคม 2567


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 27 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567


ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ระดับวุฒิ ปวช-ปริญญาตรี จำนวน 200 อัตรา


กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  8 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-28 มี.ค. 2567


BTS รถไฟฟ้า บีทีเอส เปิดรับพนักงาน จำนวนมาก / วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ขึ้นไป และ อื่นๆ


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2567


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


ธอส. สนับสนุนคนไทยมีบ้าน เริ่มต้นผ่อนชำระต่ำล้านละ 3,500 บาท/เดือน เท่านั้น