กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร – 1 กันยายน 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร – 1 กันยายน 2566

แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม (กดดู)

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ (กดดู)

 • ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
 • ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
 • เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 •  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิซาเศรษฐศาสตร์ หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัคร ณ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย  https://www.ocacartfund.go.th
 • และทางเว็บไซต์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย https:/www.ocac.go.th ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
 • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
 • เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18  สิงหาคม 2566  ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 ในวันและ เวลาราชการ