มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤษภาคม 2565

คุณอาจจะสนใจ?

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1.1 นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
1.1.1 ตำแหน่ง พลขับรถ แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 24 (รับสมัครจากพนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก) 1 อัตรา
1.2 พลทหารประจำการ (อัตรา พลอาสาสมัคร)
1.2.1 ตำแหน่ง พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 24 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง พลขับรถ แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 24 (ข้อ 1.1.1)
3.1.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
3.1.2 ความสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
3.1.3 อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปี นับตามปีพุทธศักราช โดยจะต้องเป็นพนักงาน ราชการ (ชาย) ที่ปฏิบัติงานในกองทัพบก ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.1.4 อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 35 ปี นับตามปีพุทธศักราช โดยจะต้องเป็นพนักงาน ราชการ (ชาย) ที่ปฏิบัติงานในกองทัพบก ไม่น้อยกว่า 4 ปี
3.1.5 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3.1.6 มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
3.1.3 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก

3.2 ตำแหน่ง พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 24
3.2.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือ เป็นบุคคลพลเรือนชาย ซึ่งมีร่างกาย สมบูรณ์ดี และผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการโดยมีผลการตรวจเลือกระบุว่า เป็นบุคคล จำพวกที่ 1
3.2.2 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปี นับตามปีพุทธศักราช
3.2.3 ความสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
3.2.4 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
3.2.5 มีความรู้เรื่องทฤษฎีดนตรี และสามารถเล่นดนตรีได้

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 24 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))