Musashi รับพนักงานผลิต ม.3 และ กศน. รายได้ 24,000 บาท/เดือน

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

บริษัท มูซาชิ ออโต พาร์ท จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและประกอบชิ้นส่วน อะไหล่ของรถยนต์แบบครบวงจร มีโรงงานในไทยทั้งหมด 2 แห่ง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรค JSR เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตสาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

สำหรับของจุดเด่นของบริษัทที่ได้ยึดมั่นในการดำเนินงานมากว่า 32 คือการยึดลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมและมีส่วรร่วมกับลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้อย่างมั่นคง และสิ่งสำคัญคือการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งได้กำหนดแผนทางการตลาด 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าผ่านการบริการ สังคมรอบข้างหรือว่าพนักงานในบริษัทจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าโดยไม่ค้ากำไรเกินควร รวมถึงผู้ถือหุ้นด้วย

นอกจากให้ความสำคัญด้านมาตรฐานการผลิตแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ ปรับและนำมาใช้เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับองค์กรและสังคมภายนอก

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(OHSAS 18001และ ISO 14001 (Environmental management System) เป็นมาตรฐานสากลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม เนื่องจากการดำเนินการของระบบจะช่วยให้องค์กรสามารถวางนโยบายและวัตถุประสงค์ ข้อกำหนด กฎระเบียบต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์กรสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหา ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนกระบวนการทำงานอื่นๆ

แม้ว่ามูซาชิกรุ๊ป จะมีการพัฒนาจนกลายเป็นบริษัทระดับโลกแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเพื่อความอยู่รอดในตลาดโลก และทำให้เห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของมูซาชิกรุ๊ป ภายใต้คำขวัญที่ว่า “มูซาชิแบรนด์ระดับโลก”

อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกตระหนักอยู่เสมอคือทุกชิ้นส่วนที่เราผลิตออกไปจะต้องสามารถตอบสนองการใช้งานให้ได้มากที่สุด ซึ่งไม่มีสิ่งใดนอกจากการส่งและแปลงพลังงานประเภทต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นการเลือกใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อสร้าง”คุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การสร้างความแตกต่างระหว่างตัวเรากับคนอื่นๆอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจึงผนวกรวมความแตกต่างเหล่านั้นเข้ากับการเติบโตของบริษัท ซึ่งเรามุ่งมั่นที่ให้พนักงานเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัท

กลุ่มมูซาชิเริ่มดำเนินธุรกิจโดยการผลิตชิ้นส่วนคาร์บูเรเตอร์สำหรับเครื่องบินในปี 2526 และเปลี่ยนไปผลิตชิ้นส่วนเครื่องหว่านหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองในปี 2499 เริ่มผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และย้ายไปอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์บริษัทได้สร้างระบบ Monozukuri แบบเดิมขึ้นด้วยระบบการผลิตแบบครบวงจรเทคโนโลยีการผลิตด้วยความแม่นยำและระบบการผลิต การขายทั่วโลกรวมทั้งความสามารถในการวิจัยและพัฒนาซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด

ปัจจุบันเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อสังคมมากขึ้น ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชากร ดังนั้นจึงเกิดการร่วมมือกันของแต่ละบริษัทเอกชนในการแก้ไขปัญหา จึงนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม จนกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการเติบโตขององค์กร เราต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ ขณะเดียวกันภายใต้นโยบายนี้เราได้ตัดสินใจที่จะส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมโลกที่ยั่งยืนโดยมองจากมุมมองของการสร้างคุณค่าร่วมกันและความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะบริษัทระดับโลกเราตระหนักถึงความต้องการที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และชุมชนในท้องถิ่น  แม้ว่าจะมีประเด็นทางสังคมมากมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราเช่นความรับผิดต่อสินค้าสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมเราก็กำลังแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 และ กศน. ขึ้นไป

-ใช้เครื่องมือวัดเป็น

-รอบเริ่มงานวันที่ 17 มีนาคม 2565 (รอบอื่นติดต่อซับคอนแทรค)

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 8,000-12,000 บาทต่อวีค หรือ รายได้เฉลี่ย 16,000-24,000 บาท/เดือน

-ค่าแรงวันละ 331 บาทต่อวัน

-ค่ากะบ่าย 70 บาท / ค่ากะดึก 90 บาท

-โอทีวันละ 3-6 ชั่วโมงต่อวัน

-ค่าความร้อนและฝุ่น 25-45 บาทต่อวัน

-เบี้ยเลี้ยงสถานที่ 60-100 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300-500 บาทต่อเดือน

-เงินพิเศษตามเทศกาล 500-3,000 บาท

-เงินพิเศษประจำปี 2,000-10,000 บาท

-มีโอทีวันหยุดให้ทำ

-เงินออกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน

-มีประกันสังคม

-เงินสมทบกองทุนทดแทน

-ใส่ชุดพนักงานบริษัท ไม่ต้องใส่เสื้อของซับคอนแทรค

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตสาขานวนคร ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท มูซาชิ ออโต พาร์ท จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่จุดรับสมัครงานซับคอนแทรค JSR หลังการุญเวช เวลา 09.00-15.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 061-619-4714 ซับคอนแทรค JSR (ติดต่อในเวลา 08.00-17.00 น.)

ขอบคุณข้อมูล Nussaba Phamalee เรียบเรียง Chokyonline