อบจ.มหาสารคาม รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานจ้าง57อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง 19-27 มิ.ย.66

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

อบจ.มหาสารคาม รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานจ้าง57อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง 19-27 มิย.66

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบข้าราชการ (คลิกเลยที่นี่)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 57 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 18 ตำแหน่ง รวม 55 อัตรา
ก. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 15 ตำแหน่ง รวม 38 อัตรา ดังนี้
1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
2) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
3) ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
4) ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
5) ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
6) ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
7) ผู้ช่วยสถาปนิก 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
8) ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
9) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
10) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 8 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
11) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
12) ผู้ช่วยโภชนากร 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
13) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
14) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
15) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
ข. ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา ดังนี้
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 5 อัตรา
2) พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
3) ผู้ดูแลคนชรา 10 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา ประกอบด้วย
1) คนงาน 1 อัตรา
2) ยาม 1 อัตรา

ขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองเท่านั้น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม19-27 มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 4302 9667 ต่อ 109

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))