กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 44 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. บัดนี้-8มี.ค.67

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 44 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. บัดนี้ – 8 มี.ค.67

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2567

1. ตำแหน่งช่างกลโรงงาน (ชาย) 1 อัตรา
– เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา วิชา ช่างกลโรงงาน หรือ เครื่องกล หรือ เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถ ทางด้านงานเครื่องกล และงานช่างทั่วไปเป็นอย่างดี

2. ตำแหน่งพนักงานสูทกรรม (ชาย) 3 อัตรา
– เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านการประกอบอาหาร ทําความสะอาด ห้องครัว ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

3. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ (ชาย) 1 อัตรา
– เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านงานธุรการ, งานพัสดุ และระเบียบ งานสารบรรณเป็นอย่างดี

>>>แนวข้อสอบกรมพลาธิการทหารบก(กดดู)<<<

>>>แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)<<<

>>>แนวข้อสอบข้าราชการ 2567 (กดดู)<<<

4. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ชาย) 6 อัตรา
– เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษา ไม่ต่ํากว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริการเป็นอย่างดี และเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่

5. ตำแหน่งพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) (ชาย) 3 อัตรา
– เพศชาย (รับเฉพาะทหารกองหนุน) อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี

6. ตำแหน่งลูกมือช่าง (ชาย) 6 อัตรา
– เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านงานช่างทั่วไป และซ่อมจักรอุตสาหกรรม ได้เป็นอย่างดี

7. ตำแหน่งพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 21 อัตรา
– เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านงานเย็บจักร อุตสาหกรรม และเย็บผ้าเป็นอย่างดี

8. ตำแหน่งพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ  3 อัตรา
– เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านงานช่างทั่วไปเป็นอย่างดี

เปิดรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มี.ค. 2567 ในวัน และเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา) ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))