กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ 7 – 19 ธันวาคม 2566

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)ป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. เงินเดือน 18000  ตั้งแต่ 7 – 19 ธันวาคม 2566

แนวข้อสอบกรมหม่อนไหม(กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2566 (กดดู)

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล
 • เงินเดือน  18,000 บาท
 • ประเภท  บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับวางระบบ มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่นๆ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการออกจากราชการ เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ตั้งแต่ 13 – 20 มีนาคม 2566
 • เว็บไซต์ https://qsds.thaijobjob.com

งานราชการ/พนักงานราชการ/ส่วนภูมิภาค


งานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.

งานรัฐวิสาหกิจ/งานโรงงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย และอาจารย์ 37 อัตรา (ทั่วประเทศ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มีนาคม 2567


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 27 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567


ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ระดับวุฒิ ปวช-ปริญญาตรี จำนวน 200 อัตรา


กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  8 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-28 มี.ค. 2567


BTS รถไฟฟ้า บีทีเอส เปิดรับพนักงาน จำนวนมาก / วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ขึ้นไป และ อื่นๆ


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2567


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


ธอส. สนับสนุนคนไทยมีบ้าน เริ่มต้นผ่อนชำระต่ำล้านละ 3,500 บาท/เดือน เท่านั้น