วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบรรจุพนักงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวช.บัดนี้-24พ.ค.65

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2565

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 1 อัตรา

คุณวุฒิการศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร วิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด หากสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ราชการได้ จะเรียกร้องใช้สิทธิ์เกินกว่าคุณวุฒิที่กำหนดไว้มิได้

กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 นาฬิกา) ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))