วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบรรจุพนักงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวช.บัดนี้-24พ.ค.65

คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครงาน สมัคร online 10 – 24 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 17000 สมัครบัดนี้ – 15 พ.ย. 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2565

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 1 อัตรา

คุณวุฒิการศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร วิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด หากสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ราชการได้ จะเรียกร้องใช้สิทธิ์เกินกว่าคุณวุฒิที่กำหนดไว้มิได้

กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 นาฬิกา) ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))