รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2566 ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ

คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครงาน สมัคร online 10 – 24 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 17000 สมัครบัดนี้ – 15 พ.ย. 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2566

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2566 ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ / หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / สมัคร online – 11 กันยายน 2566

แนวข้อสอบรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (กดดู)

แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ (กดดู)

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง การรับสมัครงาน ระดับผู้จัดการขึ้นไป ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล ปี 2566 (1 อัตรา)
 • วันที่รับสมัคร : 28 สิงหาคม 2566 – 11 กันยายน 2566
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริหารแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาองค์กร และการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานและประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ มีความรู้เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหรือราชการ
 • การเจรจาต่อรอง
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความเข้าใจผู้อื่น
 • ความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ความคิดริเริ่มและดำเนินการเชิงรุก
 • กดดูรายละเอียด https://www.srtet.co.th/
 • ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง การรับสมัครงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งบประมาณ ปี 2566 (1 อัตรา)
 • วันที่รับสมัคร 28 สิงหาคม 2566 – 11 กันยายน 2566
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี
 • ทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel, Microsoft Word
 • ทักษะในการใช้ ERP-SAP
 • ความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • ความคิดเชิงวิเคราะห์
 • กดดูรายละเอียด https://www.srtet.co.th/
 • ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง การรับสมัครงานระดับผู้จัดการขึ้นไป ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกคอมพิวเตอร์และระบบงานสารสนเทศ ปี 2566 (1 อัตรา)
 • วันที่รับสมัคร 21 สิงหาคม 2566 – 04 กันยายน 2566
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 7 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ความรู้และประสบการณ์ในระบบ ERP (SAP)
 • ความรู้ความสามารถในการออกแบบ ติดตั้ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ทักษะการพัฒนาและออกแบบโปรแกรม
 • ความคิดเชิงวิเคราะห์
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความคิดเชิงระบบ
 • การให้คำปรึกษา
 • กดดูรายละเอียด https://www.srtet.co.th/
 • ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า 2566 (หลายอัตรา)
 • วันที่รับสมัคร 21 สิงหาคม 2566 – 04 กันยายน 2566
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ถ้ามีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีทักษะและควมสามารถในการสื่อสารพูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะและความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 • กดดูรายละเอียด https://www.srtet.co.th