รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา / สมัคร online – 18 กรกฏาคม 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา / สมัคร online  – 18 กรกฏาคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนระบบรางและระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (1 อัตรา)
 • วันที่รับสมัคร  04 กรกฏาคม 2566 – 19 กรกฏาคม 2566
 • หน้าที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานสารบรรณกลาง และงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รับส่งหนังสือภายในและภายนอกและเอกสารสำคัญต่างๆ โดยดำเนินการจัดเก็บของส่วนงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าที่กำหนดไว้
  จัดทำเอกสารการยืมยานพาหนะส่วนกลาง เพื่อการไปปฏิบัติงานของส่วนงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้านอกสถานที่
  จัดทำเอกสารเพื่อให้พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
  Safety and Quality System – ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  Risk Management- ปฏิบัติตามแผน/ กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานและข้อกำหนดขององค์กร
  ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี
  มีความรู้เกี่ยวกับงานอำนวยการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง
  มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)
 • รายละเอียด https://www.srtet.co.th
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (1 อัตรา)
 • วันที่รับสมัคร 04 กรกฏาคม 2566 – 18 กรกฏาคม 2566
 • หน้าที่รับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานสารบรรณกลาง และงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รับส่งหนังสือภายในและภายนอกและเอกสารสำคัญต่างๆ โดยดำเนินการจัดเก็บของส่วนงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าที่กำหนดไว้
  จัดทำเอกสารการยืมยานพาหนะส่วนกลาง เพื่อการไปปฏิบัติงานของส่วนงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้านอกสถานที่
  จัดทำเอกสารเพื่อให้พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
  Safety and Quality System – ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  Risk Management- ปฏิบัติตามแผน/ กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานและข้อกำหนดขององค์กร
  ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี
  มีความรู้เกี่ยวกับงานอำนวยการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง
  มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)
 • รายละเอียด https://www.srtet.co.th

แนวข้อสอบรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ (คลิกเลยที่นี่)