กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18750 / ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18750 / ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566

  • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • ปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวม จัดเตรียม และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เช่น การจัดเตรียมแบบฟอร์มการจัดฝึกอบรมภายใน จัดทำเอกสารในรูปแบบ Power Point เพื่อนำเสนอผลงาน และความคืบหน้าในงาน HRD รวมไปถึงการติดต่อกับวิทยากร ผู้เข้าสัมมนาในการจัดฝึกอบรมในแต่ละครั้งการประเมินผลการฝึกอบรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • การรับสมัครสอบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566
  • 1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 ในวัน/เวลาราชการ2 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2016 2600 ต่อ 504,513,521