องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 72 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 14 ตำแหน่ง 72 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13-21 พ.ย. 2566

แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ผู้ช่วยนิติกร
2. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
3. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
4. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
12. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
13. พนักงานขับรถยนต์
14. คนงานทั่วไป
ใบรับสมัคร
https://www.suphan.go.th/customers/content/download/202310208805.pdf