กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา สมัคร 15 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครงาน สมัคร online 10 – 24 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 17000 สมัครบัดนี้ – 15 พ.ย. 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2566

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. เงินเดือน 18000  สมัคร 15 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566

แนวข้อสอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา (กดดู)

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ (กดดู)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเคมีและวัสดุศาสตร์)
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเกษตรเคมี
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เงินเดือน : 19,500 บาท
  ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 • การรับสมัคร
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566
 • ที่เว็บไซต์  https://ipthailand.thaijobjob.com/   ไม่เว้นวันหยุดราชการ