กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน มัธยม. ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 14 – 20 กันยายน 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน มัธยม. ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ สมัคร 14 – 20 กันยายน 2566

แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน (กดดู)

แนวข้อสอบกระทรวงแรงงาน (กดดู)

 • ประกาศกรมท่าอากาศยาน
 • เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ
 • ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี(ด้านการคลัง)
  จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

อ่าน  กรุงไทย Smart Money สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักประกัน

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี(ด้านการตรวจสอบภายใน)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
  จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง
  จำนวน 5 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
 • ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
  จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวน 8 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท
 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง ชั้น 3 อาคาร 10 ชั้น กรมท่าอากาศยาน
 • กรอกข้อมูล กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง ชั้น 3 อาคาร 10 ชั้น กรมท่าอากาศยาน
 • ระหว่างวันที่  14 – 20 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวน 200.- (สองร้อยบาทถ้วน)

 

แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน (กดดู)

แนวข้อสอบกระทรวงแรงงาน (กดดู)

อ่าน  กรุงไทย Smart Money สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักประกัน