กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน  ป.ตรี ทุกสาขา  เงินเดือน 15000  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ (กดดู)

แนวข้อสอบข้างานราชการ 66 (กดดู)

 • เปิดรับสมัครพนักงาน TOR
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท/เดือน
 • วันและเวลาปฏิบัติงาน: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • คุณสมบัติ
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ
 • สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
 • เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 2 มกราคม 2567 สมัครได้ที่ income.dnp@gmail.com
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • โทร. 0-2561-0777 ต่อ 1785 ในวันและเวลาราชการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี เงินเดือน 20000 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน  ป.ตรี  เงินเดือน 20000  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.  ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566

 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) ดังนี้
 • เปิดรับสมัครพนักงาน TOR
 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท/เดือน
 • วันและเวลาปฏิบัติงาน: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2566 (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

ใบสมัครสอบ -ไฟล์