สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 18 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา  ตั้งแต่ 18 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566

แนวข้อสอบกระทรวงแรงงาน (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 10,840- 12,650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวท.- ปวส.
 • รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
 • ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 4 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
 • การรับสมัคร
 • เปิดรับสมัคร  18 กันยายน – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566  ถึงวันที่ 10  ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดดังนี้
 • เปิดเว็บไซต์ กระทรวงแร่งงาน www.mol.go.th หัวข้อ “งานราชการสำนักงานกระทรวงแรงงาน” หรือ https://mol.thaijobjob.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคราชการ”

กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไทยฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี ฝึกจบรับ 160,000 บาท

คุณอาจจะสนใจ?

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

กระทรวงแรงงาน #รับสมัครคนไทย #ฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี มีเงินเดือน พร้อมที่พักฟรี  ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565  รับสมัครคัดเลือก เพศชาย เพื่อฝึกปฏิบัติงานประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง แถมฝึกเสร็จ ได้เงินแสนไปเลยสิคะ ใครสนใจต้องรีบไปสมัครสักหน่อยแล้ว

รายละเอียดงาน
– ตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมผลิต – ก่อสร้าง เช่น งานโลหะ งานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานพ่นสี งานหลอม พลาสติก งานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ งานแปรรูปอาหาร เป็นต้น
– ระยะเวลาฝึกงาน 2 – 36 เดือน
– มีเบี้ยเลี้ยงรายเดือน เดือนแรก 20,000 กว่าบาท
– เดือนถัดไป ได้ค่าแรงตามกฎหมายขั้นต่ำ พร้อมที่พัก ค่าไฟ ค่าน้ำฟรี!!
– ฝึกจบครบจะได้เงินอีก 600,000 เยน หรือประมาณ 160,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชายอายุ 18 – 30 ปี
– จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา
– ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักตามเกณฑ์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง
– พ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว
– ไม่เคยประพฤติเสียหาย
– ไม่เคยเข้าญี่ปุ่นแบบผิดกฎหมาย หรือโดนขับออกนอกประเทศ

สมัครได้ที่นี่

สินเชื่ อส่วนบุคคลจากธนาค ารธนชาตที่พร้อมช่วยเหลือทำให้ท่านสามารถนำเงิ นไปหมุนเวียนได้ตามความต้องการ

สามารถตอบโจทย์ประชาชนทุกท่านได้เป็นอย่ างดี

ท่านสามารถเข้าไปสอบถามขอสินเชื่ อได้แล้ววันนี้ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดก็ตาม

ถึงแ ม้ท่านจะมีอาชีพอิสระหรือประกอบธุรกิจของตัวเองก็ไม่จำเป็น ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือใช้หลักท รัพย์ค้ำประกันใดๆ

ทางธนาค ารธนชาตพร้อมปล่อยวงเงิ นให้กู้สูงสุด 5 เท่าของร ายได้มีวงเงิ นสูงสุดที่ไม่เกิน 1 แสนบ าท

พร้อมทั้งยังอนุมัติผ่ าน โอนเ งินเข้าบัญชีหรือเบิกจ่ายได้ง่ายๆที่ตู้ เอทีเอ็มโดยที่ไม่มีการหักค่ าธรรมเนียม

ในการเบิกจ่ายหรือเบิกถอน อีกทั้งยังให้กูยืมชำระแบบเรียบง่ายจ่ายแบบร ายเดือนในอัตร าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0%

สินเชื่ อของธนชาติขั้นต่ำจะต้องชำระ 3% แต่จะต้องไม่น้อยไปกว่า 500 บ าทของวงเงิ นกู้

สามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาค ารธนชาตสาขาใกล้บ้ านท่านหรือทุกสาขาทั่วประเทศ

หรือหากไม่สะดวกเดินทางสามารถสอบถามผ่ านทาง call center โทร 1770