การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา / สมัครบัดนี้ ถึง 26 มิถุนายน 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครงาน สมัคร online 10 – 24 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 17000 สมัครบัดนี้ – 15 พ.ย. 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2566

การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา / สมัครบัดนี้ ถึง 26 มิถุนายน 2566

 • การบินไทยสายการบินแห่งชาติที่คนในชาติภาคภูมิใจพร้อมต้อนรับ“คุณ” เพื่อร่วมเป็นพลังในการให้บริการระดับโลก
 • ด้วยความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ความเป็นไทยเชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลกโดยเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา กับความภาคภูมิใจในสายการบินแห่งชาติและอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน
 • การบินไทยเปิดรับสมัครหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมก้าวเดินไปกับเราใน
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • MARKETING RESEARCH ANALYST 3
 • Sales Promoter
 • Sales Promoter สังกัดกลุ่มงานขาย-ญี่ปุ่น
 • AIRCRAFT ENGINEER 4
 • SOLUTION ARCHITECTURE SPECIALIST
 • MARKETING RESEARCH ANALYST 3
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Marketing Research Analyst 3 กลุ่มงานบริหารข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2566
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  วิเคราะห์ ออกแบบข้อมูลและจัดทำรายงานด้านการตลาด รายได้ และการขาย (Business Intelligence Analyst)
  จัดทำ Fare Basis Group Table เพื่อจัดกลุ่มราคาใน Pricing data และ Revenue Accounting Data ให้สามารถกำหนด Highest Usage
  จัดหาข้อมูลราคาขายและเงื่อนไขราคา ของสายการบินคู่แข่งให้กับ Pricing Team เพื่อประกอบการกำหนดราคาขาย (Fare) อย่างเหมาะสม
  จัดทำ RBD Level Guideline ให้กับหน่วยงานฝ่ายขายและกลุ่มงานบริหารราคาขายและรายได้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการจัดทำราคาขาย
 • คุณสมบัติทั่วไป
  ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-30 ปี (นับถึงวันที่ยื่นสมัคร)
  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Excel, Power BI และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
  มีความรู้และทักษะในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน ทั้งนี้ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
  การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
  ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
  ระยะเวลาการรับสมัคร 
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416
  ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป
 • Sales Promoter
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Sales Promoter สังกัดกลุ่มงานขายเส้นทางนอร์เทิร์นอื่นๆ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566
 • คุณสมบัติทั่วไป 

  ชาย หรือ หญิง อายุ 20-35 ปี สัญชาติไทย ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี เช่น MS Office : Word, Excel และ PowerPoint
  มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน เขียนพอใช้

   

 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)หากมีประสบการณ์ในธุรกิจการบินจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  หากสามารถทำ Photoshop และAdobe Illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีสามารถในการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ
  มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  มีความรู้ด้านการสำรองที่นั่งและบัตรโดยสาร
  มีทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูลได้

   

 • การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร 
 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416
 • Sales Promoter
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Sales Promoter สังกัดกลุ่มงานขายเส้นทางนอร์เทิร์นอื่นๆ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566
 • คุณสมบัติทั่วไป 

  ชาย หรือ หญิง อายุ 20-35 ปี สัญชาติไทย ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี เช่น MS Office : Word, Excel และ PowerPoint
  มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน เขียนพอใช้

   

 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)หากมีประสบการณ์ในธุรกิจการบินจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  หากสามารถทำ Photoshop และAdobe Illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีสามารถในการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ
  มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  มีความรู้ด้านการสำรองที่นั่งและบัตรโดยสาร
  มีทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูลได้

   

 • การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร 
 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416
 • Sales Promoter สังกัดกลุ่มงานขาย-ญี่ปุ่นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Sales Promoter สังกัดกลุ่มงานขาย-ญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 
 • คุณสมบัติทั่วไป 

  ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุ 20 – 35 ปี
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี เช่น MS Office : Word, Excel และ PowerPoint
  มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน เขียนพอใช้

 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)หากมีประสบการณ์ในธุรกิจการบินจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  หากสามารถทำ Photoshop และAdobe Illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  หากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีสามารถในการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ
  มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  มีความรู้ด้านการสำรองที่นั่งและบัตรโดยสาร
  มีทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูลได้

   

 • การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร 
 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
  ระยะเวลาการรับสมัคร
  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416
 • ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป
 • SOLUTION ARCHITECTURE SPECIALIST
 • JOB DESCRIPTIONS
  Analyze business requirements or problems including to design solution architecture to delivery business values and solve business problems.
  Analyze, recommend, and continually research new emerging technologies to apply and support business processes.
  Assess the current system architecture, design, and develop solution architecture to deliver solution implementation to targeted business outcomes.
  Coordinate and work closely with project stakeholders to transform their business and solve complex problems using various technologies.
  Participate in development of the solution’s proof-of-concept or solution’s prototype for future usability.
  Manage, review, evaluate and resolve solution delivery outcomes to identify architecture challenges and improve opportunities.
  Adopt industries best practices in various area, including architecture pattern.
  Provide supervision, find, and guide technology solutions to development team.
  Create solution designed and architecture solutions.
  Perform other tasks as assigned in digital project delivery. 
 • General QualificationsNot more than 55 years of age up to the date of application submission.
  No restriction on nationality.
  Bachelor’s degree in engineering, computer science, or information technology, or related field required.
  At least 2 years of working experience in enterprise or solution architecture with at least 1-2 major delivered projects.
  Experience in adapting agile methodology to Solution Architecture’s role.

   

 • Application Submission
  Applicants can apply via either the link. https://career.thaiairways.com/career/
  Deadline for Application Submission
 • The deadline for application submission is June 15, 2023. Further information can be acquired at recruitment@thaiairways.com or call 0 2545 1315.