อสมท รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครทางระบบออนไลน์ บัดนี้-7ส.ค.66

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 3 อัตรา

สายงานการตลาดและขาย
1. เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า/เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าอาวุโส ส่วนบริหารลูกค้า 6 ฝ่ายบริหารลูกค้า 2 สำนักการขาย สายงานการตลาดและขาย (จำนวน 1 อัตรา) อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการขาย สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เจ้าหน้าที่ธุรกิจ/เจ้าหน้าที่ธุรกิจอาวุโส ส่วนสนับสนุนการขาย 2 ฝ่ายบริหารลูกค้า 2 สำนักการขาย สายงานการตลาดและขาย (จำนวน 1 อัตรา) อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการขาย สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. เจ้าหน้าที่ธุรกิจ/เจ้าหน้าที่ธุรกิจอาวุโส ส่วนบริหารเวลาโฆษณา ฝ่ายบริหารงานโฆษณา สำนักการขาย สายงานการตลาดและขาย (จำนวน 1 อัตรา) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา หรือการจัดทำคิวโฆษณา และการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
1) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2566
2) สมัครผ่านแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ (Google Forms) เท่านั้น
>>> https://forms.gle/oQb6rXvuAFFuYb367
3) หากสนใจสมัครงานมากกว่า 1 ตำแหน่ง จำเป็นต้องกรอกข้อมูลใบสมัครแยกตามตำแหน่งงานที่สมัคร
4) ผู้สมัครขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งในใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครนี้เป็นความจริง ครบถ้วนและถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้