สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน15อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 15 อัตรา

แนวข้อสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (คลิกเลยที่นี่)

1. นักทรัพยากรบุคคล 2 ตำแหน่ง ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร

2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร

3. เจ้าพนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง ปวช.ทุกสาขา มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ

4. นักวิชาการเงินและบัญชี 4 ตำแหน่ง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5. นักบัญชี 1 ตำแหน่ง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับด้านงบการเงินของภาคเอกชนภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 ตำแหน่ง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 ตำแหน่ง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละตำแหน่ง/สมัครทางเว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com บัดนี้-6ก.ค.66