รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครงาน สมัคร online 10 – 24 พฤศจิกายน 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครงาน สมัคร online 10 – 24 พฤศจิกายน 2566

แนวข้อสอบรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (กดดู)

แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ (กดดู)

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม 2566. (4 อัตรา)
 • วันที่รับสมัคร  10 พฤศจิกายน 2566 – 24 พฤศจิกายน 2566
 • หน้าที่รับผิดชอบ
  ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข ระบบโทรคมนาคมตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มีความพร้อมการให้บริการและให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องระบบรถไฟฟ้าในระดับสากล
  ดูแลเครื่องมือ เครื่องมือพิเศษ และอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบโทรคมนาคม
  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • คุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป ในสาขาวิชา โทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ขึ้นไป
  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีประสบการณ์ด้านติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความรู้ในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถทำงานเป็นกะ
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้
  สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  มีความขยันอดทน
  มีความตรงต่อเวลา

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2566 ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2566 ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ / หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / สมัคร online – 11 กันยายน 2566

แนวข้อสอบรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (กดดู)

แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ (กดดู)

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง การรับสมัครงาน ระดับผู้จัดการขึ้นไป ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล ปี 2566 (1 อัตรา)
 • วันที่รับสมัคร : 28 สิงหาคม 2566 – 11 กันยายน 2566
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริหารแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาองค์กร และการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานและประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ มีความรู้เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหรือราชการ
 • การเจรจาต่อรอง
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความเข้าใจผู้อื่น
 • ความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ความคิดริเริ่มและดำเนินการเชิงรุก
 • กดดูรายละเอียด https://www.srtet.co.th/
 • ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง การรับสมัครงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งบประมาณ ปี 2566 (1 อัตรา)
 • วันที่รับสมัคร 28 สิงหาคม 2566 – 11 กันยายน 2566
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี
 • ทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel, Microsoft Word
 • ทักษะในการใช้ ERP-SAP
 • ความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • ความคิดเชิงวิเคราะห์
 • กดดูรายละเอียด https://www.srtet.co.th/
 • ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง การรับสมัครงานระดับผู้จัดการขึ้นไป ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกคอมพิวเตอร์และระบบงานสารสนเทศ ปี 2566 (1 อัตรา)
 • วันที่รับสมัคร 21 สิงหาคม 2566 – 04 กันยายน 2566
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 7 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ความรู้และประสบการณ์ในระบบ ERP (SAP)
 • ความรู้ความสามารถในการออกแบบ ติดตั้ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ทักษะการพัฒนาและออกแบบโปรแกรม
 • ความคิดเชิงวิเคราะห์
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความคิดเชิงระบบ
 • การให้คำปรึกษา
 • กดดูรายละเอียด https://www.srtet.co.th/
 • ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า 2566 (หลายอัตรา)
 • วันที่รับสมัคร 21 สิงหาคม 2566 – 04 กันยายน 2566
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ถ้ามีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีทักษะและควมสามารถในการสื่อสารพูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะและความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 • กดดูรายละเอียด https://www.srtet.co.th

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา / สมัคร online – 24 สิงหาคม 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา / สมัคร online – 24 สิงหาคม 2566

แนวข้อสอบรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (กดดู)

แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ (กดดู)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผกนจัดซื้อ ปี 2566 (1 อัตรา)
 • วันที่รับสมัคร : 10 สิงหาคม 2566 – 24 สิงหาคม 2566
 • หน้าที่รับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และทันกับความต้องการของผู้ใช้พัสดุ
  ดำเนินการทำเอกสารซื้อจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  จัดทำร่างแผนปฏิบัติงาน (Action plan) ของแผนกที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
  ให้คำแนะนำ/จัดทำ และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในแผนก
  วิเคราะห์ ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ จัดทำและนำเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องภายในแผนก
  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล/ประเด็นต่างๆ แก่ผู้เกี่ยวข้อง (User) ในงานที่รับผิดชอบ
  แก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เกี่ยวข้อง (User) โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมา และให้เป็นไปตามหลักการ
  วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Work Process)/มาตรฐาน (Standards) /คู่มือปฏิบัติงาน (Procedures and manual) ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  เปรียบเทียบข้อมูลของผู้ผลิต/ผู้ขาย แต่ละราย ทั้งด้านคุณสมบัติของสินค้า ความสามารถในการรับงาน ราคา/ค่าจ้าง การส่งมอบ เงื่อนไขการชำระเงิน เพื่อใช้ในการคัดเลือกคู่ค้า
  ดำเนินการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ราคาที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
  ติดต่อ ประสานงานกับผู้ใช้งาน เพื่อให้ได้พัสดุ/สิ่งของ ถูกต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  ติดตามการส่งมอบพัสดุ/สิ่งของ เพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และทันกับความต้องการของผู้ใช้งาน
  บันทึกและตรวจสอบทะเบียนข้อมูลของคู่ค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อ จัดหา
  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำสรุปผลการประเมินคู่ค้า
  จัดทำตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ รวมถึงร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และรักษาประโยชน์ให้กับองค์กร ตลอดจนติดตามให้การทำสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  วิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูล จัดทำและนำเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
  ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่อาจเกิดขึ้น เพื่อปรับปรุง
  Safety and Quality System – ควบคุม ดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  Risk Management ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามแผน/ กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร
  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขากฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารคลังพัสดุ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  ความรู้ในระบบงานจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ทักษะการทำสัญญาซื้อขาย
  ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น EPR CMMS
  ทักษะในการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
  ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  ความละเอียดรอบคอบ
  ความยึดมั่นในคุณธรรม
  การเจรจาต่อรอง
 • รายละเอียด  https://www.srtet.co.th/
 • ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกรแผนกระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง ปี 2566 (1 อัตรา)
 • วันที่รับสมัคร : 03 สิงหาคม 2566 – 17 สิงหาคม 2566
 • หน้าที่รับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบราง ระบบจ่ายไฟเหนือราง เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
  ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงาน
  ดำเนินงานบำรุงรักษาระบบราง,ระบบจ่ายไฟเหนือราง ให้เป็นไปตามแผนงานบำรุงรักษา
  ตรวจสอบ ทบทวน เอกสารรายละเอียดข้อกำหนด การซ่อมบำรุงรักษาในแต่ละระบบงาน
  จัดทำเอกสารข้อมูล รายงาน เพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงของแผนกฯ
  วางแผนและสรุปรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
  เข้าร่วมประชุม ตรวจติดตาม งานโครงการต่างๆ ทั้งของหน่วยงานภายในและภายนอก
  ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0 – 3 ปี
  มีความรู้และเข้าใจในการอ่านแบบ คู่มือ แผนงานของ งานระบบราง,ระบบจ่ายไฟเหนือรางได้
  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
  สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีความตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  มีความซื่อสัตย์ ขยัน ละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้อย่างดี
 • รายละเอียด  https://www.srtet.co.th/
รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา / สมัคร online – 18 กรกฏาคม 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา / สมัคร online  – 18 กรกฏาคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนระบบรางและระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (1 อัตรา)
 • วันที่รับสมัคร  04 กรกฏาคม 2566 – 19 กรกฏาคม 2566
 • หน้าที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานสารบรรณกลาง และงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รับส่งหนังสือภายในและภายนอกและเอกสารสำคัญต่างๆ โดยดำเนินการจัดเก็บของส่วนงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าที่กำหนดไว้
  จัดทำเอกสารการยืมยานพาหนะส่วนกลาง เพื่อการไปปฏิบัติงานของส่วนงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้านอกสถานที่
  จัดทำเอกสารเพื่อให้พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
  Safety and Quality System – ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  Risk Management- ปฏิบัติตามแผน/ กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานและข้อกำหนดขององค์กร
  ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี
  มีความรู้เกี่ยวกับงานอำนวยการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง
  มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)
 • รายละเอียด https://www.srtet.co.th
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (1 อัตรา)
 • วันที่รับสมัคร 04 กรกฏาคม 2566 – 18 กรกฏาคม 2566
 • หน้าที่รับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานสารบรรณกลาง และงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รับส่งหนังสือภายในและภายนอกและเอกสารสำคัญต่างๆ โดยดำเนินการจัดเก็บของส่วนงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าที่กำหนดไว้
  จัดทำเอกสารการยืมยานพาหนะส่วนกลาง เพื่อการไปปฏิบัติงานของส่วนงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้านอกสถานที่
  จัดทำเอกสารเพื่อให้พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
  Safety and Quality System – ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  Risk Management- ปฏิบัติตามแผน/ กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานและข้อกำหนดขององค์กร
  ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี
  มีความรู้เกี่ยวกับงานอำนวยการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง
  มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)
 • รายละเอียด https://www.srtet.co.th

แนวข้อสอบรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ (คลิกเลยที่นี่)