รพ.สงขลา รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน 66 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. สมัครด้วยตนเอง12-16มิ.ย.66

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 66 อัตรา

1. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

2. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ปวช.ในทุกสาขาวิชา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

3. พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

4. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

5. พนักงานบริการ 2 อัตรา (ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความสะอาด) เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

6. พนักงานบริการ 2 อัตรา (ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความปลอดภัย) เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

7. พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานงานซักฟอก) เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

8. พนักงานบริการ 5 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ม.6 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

9. พนักงานเก็บเงิน 1 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

10. พนักงานเปล 2 อัตรา เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

11. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 31 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

12. ผู้ช่วยพยาบาล 6 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

13. พนักงานธุรการ 1 อัตรา (งานลูกค้าสัมพันธ์) เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

14. พนักงานธุรการ 1 อัตรา (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

15. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

16. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 2 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

17. พนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

18. พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด ใช้ภาษาอังกฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

19. พนักงานประกอบอาหาร 3 อัตรา เพศหญิง/ชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

20. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา เพศหญิง/ชาย วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลสงขลา 12 –16มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))