รพ.สงขลา รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน 66 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. สมัครด้วยตนเอง12-16มิ.ย.66

คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครงาน สมัคร online 10 – 24 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 17000 สมัครบัดนี้ – 15 พ.ย. 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 66 อัตรา

1. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

2. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ปวช.ในทุกสาขาวิชา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

3. พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

4. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

5. พนักงานบริการ 2 อัตรา (ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความสะอาด) เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

6. พนักงานบริการ 2 อัตรา (ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความปลอดภัย) เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

7. พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานงานซักฟอก) เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

8. พนักงานบริการ 5 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ม.6 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

9. พนักงานเก็บเงิน 1 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

10. พนักงานเปล 2 อัตรา เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

11. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 31 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

12. ผู้ช่วยพยาบาล 6 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

13. พนักงานธุรการ 1 อัตรา (งานลูกค้าสัมพันธ์) เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

14. พนักงานธุรการ 1 อัตรา (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

15. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

16. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 2 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

17. พนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

18. พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด ใช้ภาษาอังกฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

19. พนักงานประกอบอาหาร 3 อัตรา เพศหญิง/ชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

20. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา เพศหญิง/ชาย วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลสงขลา 12 –16มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))