วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบรรจุพนักงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวช.บัดนี้-24พ.ค.65

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2565

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 1 อัตรา

คุณวุฒิการศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร วิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด หากสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ราชการได้ จะเรียกร้องใช้สิทธิ์เกินกว่าคุณวุฒิที่กำหนดไว้มิได้

กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 นาฬิกา) ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))