สกมช. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 43 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

สกมช. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 43 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  15 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

แนวข้อสอบพนักงานราชการ(กดดู)

แนวข้อสอบสกมช. (กดดู)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้างาน (สายงานไซเบอร์)
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้อำนวยการฝ่าย (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้างาน (สายงานสนับสนุน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านไซเบอร์ ระดับ 1 – 3
จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ 1 – 3
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านกฎหมาย ระดับ 1 – 3
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการจัดการ ระดับ 1 – 3
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

8. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการสื่อสารองค์กร ระดับ 1 – 3
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

9. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการเงิน ระดับ 1 – 3
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
–  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน บัญชี รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

10. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 1 – 3
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

11. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านโสตทัศนูปกรณ์ระดับ 1 – 3
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

12. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการศึกษา ระดับ 1 – 3
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
–  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือนที่จะได้รับ
1. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป
– ระดับ 1 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,500 บาท
– ระดับ 2 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 26,500 บาท
– ระดับ 3 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 37,000 บาท
2. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
– ระดับ 1 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 31,200 บาท
– ระดับ 2 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 39,000 บาท
– ระดับ 3 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 48,700 บาท
3. หัวหน้างาน อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 60,900 บาท
4. ผู้อำนวยการฝ่าย อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 76,200 บาท

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ที่เว็บไซต์  https://ncsa.thaijobjob.com/