องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง รับสมัครผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง 9 อัตรา

คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครงาน สมัคร online 10 – 24 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 17000 สมัครบัดนี้ – 15 พ.ย. 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง รับสมัครผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 มีนาคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รวม 8 ตำแหน่ง  9 อัตรา ดังนี้

1. สำนักปลัด
พนักงานจ้างทั่วไป
1) ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง  จำนวน  1 อัตรา
2) ตำแหน่ง คนงาน  จำนวน  1 อัตรา
(ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

2. กองช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (คุณวุฒิ)  จำนวน  1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
1) ตำแหน่ง พนักงานผลิดน้ำประปา  จำนวน  1 อัตรา
2) ตำแหน่ง คนงาน  จำนวน  1 อัตรา

3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)  จำนวน  1 อัตรา
2) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)  จำนวน  1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
1) ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ  จำนวน  1 อัตรา

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)  จำนวน  1 อัตรา

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3815-4605 ต่อ 105

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่-ไฟล์