มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤษภาคม 2565

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1.1 นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
1.1.1 ตำแหน่ง พลขับรถ แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 24 (รับสมัครจากพนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก) 1 อัตรา
1.2 พลทหารประจำการ (อัตรา พลอาสาสมัคร)
1.2.1 ตำแหน่ง พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 24 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง พลขับรถ แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 24 (ข้อ 1.1.1)
3.1.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
3.1.2 ความสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
3.1.3 อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปี นับตามปีพุทธศักราช โดยจะต้องเป็นพนักงาน ราชการ (ชาย) ที่ปฏิบัติงานในกองทัพบก ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.1.4 อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 35 ปี นับตามปีพุทธศักราช โดยจะต้องเป็นพนักงาน ราชการ (ชาย) ที่ปฏิบัติงานในกองทัพบก ไม่น้อยกว่า 4 ปี
3.1.5 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3.1.6 มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
3.1.3 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก

3.2 ตำแหน่ง พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 24
3.2.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือ เป็นบุคคลพลเรือนชาย ซึ่งมีร่างกาย สมบูรณ์ดี และผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการโดยมีผลการตรวจเลือกระบุว่า เป็นบุคคล จำพวกที่ 1
3.2.2 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปี นับตามปีพุทธศักราช
3.2.3 ความสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
3.2.4 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
3.2.5 มีความรู้เรื่องทฤษฎีดนตรี และสามารถเล่นดนตรีได้

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 24 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))