สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2566

แนวข้อสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบข้าราชการ (คลิกเลยที่นี่)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1) รหัสตำแหน่ง 001 ตำหน่งช่างทั่วไป
เงินเดือน 11,280 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้ากำลัง/ช่างไฟฟ้าอุปกรณ์/ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งช่างทั่วไป จากสถาบันที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง

2) รหัสตำแหน่ง 002 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/มัลติมีเดีย กราฟิกดีไซน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบัน ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง

3) รหัสตำแหน่ง 003 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับ – ส่งเกสาร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
2. สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ในการปฏิบัติงานได้ และมีใบขับขี่ของรถแต่ละประเภทมาประกอบ
3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานธุรการ ในโปรแกรมการปฏิบัติงานเบื้องต้น เช่น Microsoft word, Excel

4) รหัสตำแหน่ง 004 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมการปฏิบัติงานเบื้องต้น เช่น Microsoft word, Excel
3. มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหรือหนังสือราชการก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร กรุณามายื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานทะเบียนพลและอัตรากําลัง ฝ่ายธุรการและกําลังพล กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อาคาร 6 ชั้น 3 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สอบถามโทร 0 2205 1824 ตั้งแต่วันที่ 15 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
-เอกสารประกอบการสมัคร