เช็กสิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการก่อนสิ้นปี

คุณอาจจะสนใจ?

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

เช็กสิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพฟรีผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จำนวน 14 รายการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันป่วยหนัก

ใกล้สิ้นปีกันแล้วสำหรับผู้ประกันตนกับประกันสังคม อย่าลืมไปใช้สิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี กับสถานพยาบาล โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน หากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก

สำหรับการตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ กับประกันสังคมมีดังนี้

การตรวจร่างกายทั่วไป 4 รายการ

 • การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ ปีละครั้ง
 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี, 40-54 ปี ตรวจทุกปี และ 55 ปี ขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
 • การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ อายุ 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง และ 55 ปี ขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี
 • การตรวจตาด้วย Snellen eye Chart อายุ 55 ปี ขึ้นไป ตรวจปีละครั้ง
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 รายการ
 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง และอายุ 55-70 ปี ตรวจปีละครั้ง
 • ปัสสาวะ UA อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจปีละครั้ง

การตรวจสารเคมีในเลือด 3 รายการ

 • น้ำตาลในเลือด FBS อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี และ 55 ปีขึ้นไป ตรวจปีละครั้ง
 • การทำงานของไต CR อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจปีละครั้ง
 • ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total Cholesterol & HDL อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

การตรวจอื่นๆ 5 รายการ

 • เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg สำหรับผู้ที่เกิดก่อนปี 2535 ตรวจ 1 ครั้ง
 • มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี และ 55 ปี ขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
 • มะเร็งปากมดลูก วิธี Via อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี และ 55 ปี ขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear
 • เลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปี ขึ้นไปตรวจปีละครั้ง
 • Chest X-ray อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง

สามารถตรวจสอบข้อมูล สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506

ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม