โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567
สาขาวิชาชีพที่เปิดสอน
– ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
– ช่างกลโรงงาน
– ช่างเชื่อมโลหะ
– ช่างยานยนต์
– ช่างไฟฟ้ากำลัง
– ช่างอิเล็กทรอนิกส์
– ช่างเมคคาทรานิกส์
คุณสมบัติภาคปกติ
– เป็นชายโสด จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
-บุคคลทั่วไปอายุ 15-18 ปีบริบูรณ์
-ข้าราชการพนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัด กห. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์

คุณสมบัติภาคสมทบ
-เป็นชายโสด หรือ หญิงโสด จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
-บุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์
-ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ในสังกัด กห. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

กำหนดการรับสมัคร

 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต https://www.mtts.ac.th/mtts4/ ระหว่าง 3 มกราคม 2567 – 26 กุมภาพันธ์ 2567