สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 50,200 + ประจำตำแหน่ง 16,000 / สมัคร15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครงาน สมัคร online 10 – 24 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 17000 สมัครบัดนี้ – 15 พ.ย. 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 50,200 + ประจำตำแหน่ง 16,000 / สมัคร15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2566

 • พนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 50,200 บาท
 • เงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน 16,000 บาท
 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 16:30 น.
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านหนึ่งด้านใด หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์ จิตวิทยา การเงิน
  หากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีจะพิจารณาพิเศษ

แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (คลิกเลยที่นี่)

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://tcct.or.th
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 199 5405 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร (ในวันและเวลาทำการ)
 • เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566  เว้นแต่วันที่ 15  มิถุนายน 2566  จะปิดรับสมัครในเวลา 16.30 น.
 • โดยสามารถสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ เว็บไซต์ https://tcct.thaijobjob.com
 • หัวข้อ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงาน ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม การบัญชี)
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
 • เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับอาวุโส)
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/455qC8F
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 199 5405 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร (ในวันและเวลาทำการ)

แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (คลิกเลยที่นี่)