บขส เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 62 อัตรา

บขส เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 62 อัตรา

ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด ฉบับที่ 27 /2527เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน จำนวน 62 อัตรา รายละเอียดดังนี้

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ (กดดู)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด ระดับ 4
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ , การตลาด ตามที่ ก.พ. รับรอง

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, สื่อมวลชน,วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตามที่ ก.พ. รับรอง

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 4
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ระดับ 4
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 40 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ตามที่ ก.พ. รับรอง

6.ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. รับรอง

7.ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 40 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง

8.ตำแหน่ง นายช่าง ระดับ 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม, วิศวกรรมโยธา,เทคโนโลยีก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยงข้อง ตามที่ ก.พ. รับรอง
9.ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง ระดับ 2
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,440 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  สาขาสถาปัตยกรรม, ก่อสร้างโยธา,ช่างสำรวจ ตามที่ ก.พ. รับรอง

10.ตำแหน่ง พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2
จำนวน 21 อัตรา
เงินเดือน 10,440 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  สาขาการบัญชี ตามที่ ก.พ. รับรอง
– สามารถปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด

11.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ 2
จำนวน 16 อัตรา
เงินเดือน 10,440 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. รับรอง

 

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://transport.thaijobjob.com/   ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์  2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นหยุดราชการ


งานราชการ/พนักงานราชการ/ส่วนภูมิภาค


งานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.

งานรัฐวิสาหกิจ/งานโรงงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย และอาจารย์ 37 อัตรา (ทั่วประเทศ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มีนาคม 2567


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 27 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567


ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ระดับวุฒิ ปวช-ปริญญาตรี จำนวน 200 อัตรา


กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  8 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-28 มี.ค. 2567


BTS รถไฟฟ้า บีทีเอส เปิดรับพนักงาน จำนวนมาก / วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ขึ้นไป และ อื่นๆ


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2567


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


ธอส. สนับสนุนคนไทยมีบ้าน เริ่มต้นผ่อนชำระต่ำล้านละ 3,500 บาท/เดือน เท่านั้น