มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 21250 สมัครบัดนี้ – 1 ตุลาคม 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครงาน สมัคร online 10 – 24 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 17000 สมัครบัดนี้ – 15 พ.ย. 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 21250 / สมัครบัดนี้ – 1 ตุลาคม 2566

 • ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 12/2566
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี / เดือนละ 21,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี
 • ปฏิบัติงานประจำที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ท่าพระจันทร์ 1 ตำแหน่ง และ
 • ปฏิบัติงานประจำที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศูนย์รังสิต 1 ตำแหน่ง
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานภายในสำนักงาน MS Office หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน การโต้ตอบรับ – ส่ง Email การใช้ Internet ในการหาข้อมูลและทำงานได้ดี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียน สามารถสื่อสำรโต้ตอบ
 • ภำษำอังกฤษได้ในระดับดี (สำหรับตำแหน่งประจำที่ท่าพระจันทร์)
 • มีประสบการณ์ด้านบริการการเรียนการสอน ด้านการประสานงาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี มีไหวพริบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีใจรักในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถท างานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • กำหนดการรับสมัคร
 • วิธีการสมัคร
 • สมัครทาง Internet โดยให้ผู้สมัครด าเนินการดังต่อไปนี้
 • สมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566
 • ในระบบที่เว็บไซต์ http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx หรือเข้า
  เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th >> เกี่ยวกับเรา >> Job Opportunities (ร่วมงานกับเรา) >> เข้า สู่ระบบกำรสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร (โปรดรวมเอกสารการสมัครทั้งหมดไว้ใน 1 ไฟล์ .pdf)